|  Logg inn
 Om oss

Akershus og Østfold Virkestransport AS ble etablert i 1989. AØV er navet, og avtalepunktet for samarbeidet, som utføres av våre selvstendige bileiere. Vi er en dedikert og 100% profesjonell transportsentral for tømmer. Vårt formål er å yte transporttjenester for tømmer til alle aktuelle kunder på Østlandet.  

Selskapet har for tiden 26 aksjonærer, og de fleste er aktive tømmertransportører. 
AØV opererer i henhold til Argus'  kvalitets og HMS standard.


Transportavtaler
AØV tilbyr transportavtaler til dem som etterspør tømmertransport på Østlandet og til Värmland.  Vi disponerer 44 vogntog med en kapasitet på ca 1,2 mill f.m3 pr år,  som tilsvarer en salgsverdi på ca 100 mill. kr. I tillegg kan vi leie inn ekstra vogntog ved behov. 

Transportledelse
Vi kan utføre transportledelse, og kan tilby dette uavhengig av eventuell transportavtale med den samme kunde. Det betyr at vi i vårt arbeid med transportledelse benytter det transportørkorps som kunden til enhver tid har transportavtale med.

 

Kontaktinformasjon

Postadresse
AKERSHUS OG ØSTFOLD VIRKESTRANSPORT AS

Solheimsgata 1
2000 LILLESTRØM

E-post: firmapost@aov.as

Org. nr.:  948 474 689