|  Logg inn
 Akershus og Østfold Virkestransport AS
AØV utfører rasjonell og effektiv transport av tømmer. Vi selger våre tjenester til all tømmerforbrukende industri. 

Våre kunder ligger på det sentrale Østlandsområdet og i Värmland.

 

Kontaktinformasjon

Postadresse
AKERSHUS OG ØSTFOLD VIRKESTRANSPORT AS

Solheimsgata 1
2000 LILLESTRØM

E-post: firmapost@aov.as

Org. nr.:  948 474 689